کتاب «آهوی وحشی» منتشر شد

Китоби «Оҳуи ваҳшӣ» мунташир шуд


کتاب «آهوی وحشی» (هشت مقاله درباره حافظ) به قلم دکتر غلامعلی حداد عادل منتشر شد.
مطالب مجموعۀ مزبور به زندگی و شعر حافظ اختصاص یافته و مشتمل بر هشت مقاله تحقیقی است، که به‌تازگی به همت انتشارات سخن منتشر شده است.
شیوه تحقیق در همه مقالات این مجموعه «تفسیر حافظ با حافظ» است. خود نویسنده، در آخرین مقاله این کتاب، گفته است: «همان‌طور که بهترین راه فهم قرآنْ تفسیر قرآن با قرآن است، بهترین راه فهم حافظ نیز تفسیر حافظ با خود حافظ است». عناوین مقالات این مجموعه، به ترتیب، از این قرار است: 1. شهره شهر؛ 2. در خلوت شب‌های حافظ؛ 3. رند؛ 4. حافظ و قرآن؛ 5. یادداشت‌هایی بر دیوان حافظ؛ 6. بهره نثر فارسی از شعر: مطالعه موردی ترجمه‌ای از قرآن کریم؛ 7. سر ارادت ما وآستان حضرت دوست؛ 8. آهوی وحشی. سه مقاله دوم و سوم و هفتم کتاب پیش‌تر منتشر شده بوده‌اند و مابقی مقالات جدیدند و برای درج در همین مجموعه نگاشته شده‌اند.

Китоби «Оҳуи ваҳшӣ» (ҳашт мақола дар бораи Ҳофиз) ба қалами доктор Ғуломалӣ Ҳаддоди Одил мунташир шуд. Матолиби маҷмӯаи мазбур ба зиндагӣ ва шеъри Ҳофиз ихтисос ёфта ва муштамил бар ҳашт мақолаи таҳқиқӣ аст, ки ба тозагӣ ба ҳиммати интишороти «Сухан» мунташир шудааст.
Шеваи таҳқиқ дар ҳамаи мақолоти ин маҷмӯа «тафсири Ҳофиз бо Ҳофиз» аст. Унвонҳои мақолаҳои ин маҷмӯа ба тартиб аз ин қарор аст: 1. Шуҳраи шаҳр; 2. Дар хилвати шабҳои Ҳофиз; 3. Ринд; 4. Ҳофиз ва Қуръон; 5. Ёддоштҳое бар девони Ҳофиз; 6. Баҳраи насри форсӣ аз шеър: мутолиаи мавридии тарҷумае аз Қуръони карим; 7. Сари иродати мо ва остони ҳазрати Дӯст; 8. Оҳуи ваҳшӣ.
Се мақолаи дувум, севум ва ҳафтуми китоб пештар мунташир шуда будаанд ва мобақии мақолот ҷадиданд ва барои дарҷ дар ҳамин маҷмӯа нигошта шудаанд.

همچنین بررسی کنید

واژه‌‌نامۀ شکوری در وبگاه پژوهشگاه

«Вожаномаи Шакурӣ» дар вебгоҳи пажӯҳишгоҳ

نرم‌افزار «واژه‌نامۀ شکوری» از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، حاوی بیش از ۴۹۰۰۰۰ (چهارصد و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *