تازه های نشر

مجموعۀ مشعل‌افروز منتشر شد

Маҷмӯаи «Машъалафрӯз» мунташир шуд

به همت دانشگاه دولتی آموزگاری صدرالدین عینی تاجیکستان مجموعه مقالات مشعل‌افروز، همزمان با برگزاری همایش بین‌المللی، به مناسبت یکصدوچهلمین سالگرد استاد صدر‌الدین عینی منتشر شد. به نقل از شناسنامه کتاب: «مجموعهء مذکور از مقاله‌ها، دیدگاه‌ها و نظرهای ادیبان و دانشمندان و محققان نام‌آور خارجی فراهم آمده است. این کتاب به …

Read More »

کتاب پارسی سخن بگوییم

Китоби «Порсӣ сухан бигӯем»

Китобе бо унвони «Порсӣ сухан бигӯем», таълифи оқои Маҳдии Ашрафпури Афшор дар соли 2017 мунташир шудааст. Муаллифи китоб аз алоқамандон ба забони форсӣ аст ва китоби худро дар қолиби фарҳанге ҳовии вожаҳои арабӣ ва муодилҳои форсии онҳо тадвин карда ва саъй кардааст дар баробари ҳар лафзи арабӣ баробарниҳодҳое қарор диҳад, …

Read More »

دومین شمارۀ صدای شرق منتشر شد

Дувумин шумораи «Садои шарқ» мунташир шуд

دومین شمارۀ صدای شرق، نشریۀ ملی ادبی انجمن نویسندگان تاجیکستان، در فوریۀ ۲۰۱۸ به سردبیری رستم وهاب‌زاده در ۱۶۰ صفحه منتشر شد. مندرجات کرامت‌الله میرزا، سوار اسب سفید، داستان؛ پردۀ حبیب، بال دعای مادر، اشعار؛ میرزا شکورزاده، بامداد عاشقان را شام نیست، پاره‌ای از رمان؛ طالب لقمان، سفر به سوی …

Read More »

داستان‌های بزرگ شاهنامۀ فردوسی منتشر شد

Достонҳои бузурги «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ мунташир шуд

کتاب دوم از سلسلۀ شاهنامه‌پژوهی پروفسور خدایی شریف‌زاده، استاد فقید دانشگاه ملی تاجیکستان است که به تحقیق مضمون و شکل دوازده داستان از شاهنامه اختصاص یافته است. «مؤلف ارزش ادبی و استتیک (=زیبایی‌شناختی) داستانهای بلند شاهنامه را از طریق بررسی بند و بست ‌و ‌مضمون، سوژه، ساختار و ایده، چهره‌های …

Read More »

منتخب آثار ادبیات‌شناسی و نقد ادبیِ صدرالدین عینی

Мунтахаби осори адабиётшиносӣ ва нақди адабии Садриддин Айнӣ

صدرالدین عینی پایه‌گذار نقد ادبی جدید تاجیک به شمار می‌آید. وی از تذکره‌نویسی سنتی به تاریخ‌ادبیات‌نویسی جدید و نقد علمی اثرهای ادبی روی آورد و در ادبیات‌شناسی تاجیک در آسیای میانه توانست تحولی شگرف را پدید آورَد. منتخب آثار ادبیات‌شناسی و نقد ادبیِ صدرالدین مجموعۀ مهم‌ترین اثرهای صدرالدین عینی را …

Read More »

شماره نخست صدای شرق منتشر شد

Шумораи нахусти «Садои шарқ» мунташир шуд

شمارۀ نخست صدای شرق، نشریۀ ملی ادبی انجمن نویسندگان تاجیکستان، در ژانویه ۲۰۱۸ در ۱۶۰ صفحه منتشر شد. مندرجات پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی الهام از پیام عطا میرخواجه، پیام پیشوا – تقدیر ملت، شعر؛ رستم وهاب، پیام جامع و ارزنده؛ عبدالحمید صمد، یار در بر یار، دو …

Read More »

انتشار مجموعۀ ویژۀ بزرگداشت باباجان غفوراف در تهران

Интишори маҷмӯаи вежаи бузургдошти Бобоҷон Ғафуров дар Теҳрон

به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت استاد باباجان غفوراف، یکصد ‌و ‌هفتادمین مجموعه‌ از زندگی‌نامه‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ویژه‌ء خدمات این مورخ و خاورشناس شهیر تاجیکستان، با عناوین زیر منتشر شد: از تبار راستان و رادمردان، (حسن بلخاری)؛ فرزانه فرزند ملت، (نعمت‌الله امام‌زاده)؛ غفور‌اف شیفته‌ء زبان فارسی، (حجت‌الله فغانی)؛ …

Read More »

«شعر و دانش» منتشر شد

«Шеър ва дониш» мунташир шуд

کتاب «شعر و دانش»، نوشتۀ رستم وهاب‌زاده، شاعر و پژوهشگر تاجیک منتشر شد. کتاب مزبور رساله‌ای است که به تحقیق و بررسی علمی و نظری مباحثی در زمینه‌های کلام بدیع، شعر و شعرشناسی اختصاص یافته است. بخش عمدۀ مطالب این رساله در سال‌های 2016 و 2017 به صورت سلسلۀ مقاله‌ها …

Read More »

نهمین شمارۀ صدای شرق منتشر شد

Нӯҳумин шумора аз маҷаллаи «Садои Шарқ» мунташир шуд

نهمین شماره از مجله «صدای شرق» نشریهء ملی ادبی انجمن نویسندگان تاجیکستان در سال ۲۰۱۷ با مطالب زیر در ۱۶۰ صفحه منتتشر شد.چکامه استقلال نظام قاسم، چشمه اقبال؛ عسکر حکیم، تاجیکستان است و استقلال…؛ سفر‌محمد ایوبی، استقلال؛ رستم وهّاب‌زاده، اوج شهامت؛ دولت صفر، استقلالیت؛ نورالدین امرالدین، خورشید استقلال…؛ ستار تورسون، …

Read More »

کتاب «آهوی وحشی» منتشر شد

Китоби «Оҳуи ваҳшӣ» мунташир шуд

کتاب «آهوی وحشی» (هشت مقاله درباره حافظ) به قلم دکتر غلامعلی حداد عادل منتشر شد. مطالب مجموعۀ مزبور به زندگی و شعر حافظ اختصاص یافته و مشتمل بر هشت مقاله تحقیقی است، که به‌تازگی به همت انتشارات سخن منتشر شده است. شیوه تحقیق در همه مقالات این مجموعه «تفسیر حافظ …

Read More »