تازه های نشر

کتاب «شعرباران» منتشر شد

Китоби «Шеърборон» мунташир шуд

به ابتکار ادیبان و فرهیختگان تاجیک و با پشتیبانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم تاجیکستان، بهار سال جاری در دوشنبه همایش بین‌المللی ادیبان کشورهای حوزۀ نوروز برگزار شد. به این مناسبت، اتفاق نویسندگان تاجیکستان مجموعه‌ای از اشعار شاعران فارسی‌زبان را تهیه و منتشر کرد. کتاب مذکور متشکل از فصل‌هایی به …

Read More »

کتاب «گلجوشه‌ها» منتشر شد

Китоби «Гулҷӯшаҳо» мунташир шуд

مجموعۀ اشعار و مطالعات دارا نجات، شاعر تاجیک با عنوان «گلجوشه‌ها» منتشر شد. این کتاب که اهدایی‌‌ست از مؤلف به علاقمندان شعر و ادب به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان، متشکل از فصل‌هایی به شرح زیر می‌باشد: – «مزرع ما صفحۀ اشعار ماست» – سرسخنی از نظام …

Read More »

مجموعۀ مقاله‌های همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه

Маҷмӯаи мақолаҳои Ҳамоиши байналмилалии ҳазорумин соли сароиши «Шоҳнома»

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری بنیاد ایران‌شناسی، در اردیبهشت‌ماه سال 1390، همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه را که در آن سال ازسوی یونسکو به ثبت رسیده بود، در روزهای بیست‌ و چهارم و بیست‌ و پنجم اردیبهشت برگزار کرد. پس از ارسال نامۀ یونسکو به فرهنگستان زبان …

Read More »

انتشار شمارة 2 (24) مجلة پیوند

Интишори №2 (24) маҷаллаи «Пайванд»

شمارة 2 (24) مجلة پیوند، نامة انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان که در سال 2016 منتشر شد، حاوی مطالب زیر به دو خط سیریلیک و فارسی می‌باشد: سخن سردبیر؛ وحدت تاجیکان: – بعقوب یسنا (افغانستان). محترم امامعلی رحمان، رهبر و رئیس جمهوری تاجیکستان – جمشید روزگار ما؛ – عثمان صالح. …

Read More »

مجموعه مقالات همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی

Маҷмӯаи мақолоти Ҳамоиши байналмилалии «Ғазна ва забону адаби форсӣ»

سازمان کنفرانس اسلامی در سال 2013 شهر غزنه را به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزید. به همین مناسبت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر آن شد تا در کنار اقدامات گوناگونی که در داخل کشور دوست و همسایه، افغانستان، به مناسبت این انتخاب صورت می‌پذیرفت، در ایران نیز همایشی بین‌المللی …

Read More »

فرهنگ املایی خط فارسی بر روی وبگاه فرهنگستان

Фарҳанги имлоии хатти форсӣ бар рӯи вебгоҳи Фарҳангистон

نخستین جلسۀ آئین‌نامۀ چهارمین دورۀ جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات، در خردادماه 1395، با حضور دکتر غلامعلی حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر طرح مسائل کلی مربوط به این جایزه که هم‌زمان با جشنوارۀ مطبوعات به نشریات برگزیده اعطا می‌شود، مقرر شد …

Read More »

کتاب‌شناسی غزنه

Китобшиносии Ғазна

به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسی همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی، به مناسبت انتخاب شهر غزنه به ‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۳ از سوی مؤسسۀ فرهنگی آیسسکو، در تاریخ بیست‌ و نهم مهرماه برگزار شد. همایش مذکور فرصتی بود تا اهل علم و …

Read More »

كتاب آيين نگارش مقالة علمي– پژوهشي در تاجيكستان به خط سيريليك چاپ شد

Китоби «Ойини нигориши мақолаи илмӣ-пажӯҳишӣ» дар Тоҷикистон ба хатти сириллик чоп шуд

«آيين نگارش مقالة علمي- پژوهشي»، تأليف دكتر محمود فتوحي رودمعجني، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. اين اثر زير نظر و موافقت مؤلف كتاب و به سفارش رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاجیکستان در اسفند 1394 وارد …

Read More »

ترجمه و فناوری

Тарҷума ва фанноварӣ

کتاب ترجمه و فنّاوری در هفت فصل تنظیم شده است: ترجمه، فنّاوری، مبانی نظری ترجمه، مباحث کاربردی ترجمه، تلاقی در حوزۀ ترجمه و فنّاوری، ترجمۀ ماشینی و فنّاوری ارتباطات، و راهکارهایی برای بهبود عملکرد ترجمۀ ماشینی. بخش فهرست منابع و مآخذ پایان بخش این مجموعه است. در این مجموعه، پس …

Read More »

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ـ جلد چهارم

Донишномаи забон ва адаби форсӣ дар Шибҳи Қора, ҷилди 4

فرهنگستان زبان و ادب فارسی چهارمین جلد دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره را منتشر کرد. این مجلد از دانشنامۀ زبان و ادب فارسی درشبه‌قاره شامل 153 مدخل از «سپنتا» تا «شبه‌قاره»، در حجمی در حدود 600 صفحه، در گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره و به …

Read More »