نشر پژوهشگاه

انتشار چراغ سرخ تنهایی در تاجیکستان

Интишори «Чароғи сурхи танҳоӣ» дар Тоҷикистон

پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی در پیشاروی نوروز 1397، کتاب «چراغ سرخ تنهایی»، مجموعه‌ای از اشعار گلرخسار صفی، شاعر نام‌آشنای تاجیک در قالب‌های رباعی‌، دوبیتی‌ و بیت را منتشر کرد. این کتاب با سرسخن حسن قریبی، رئیس پژوهشگاه آغاز شده است. وی پس از مروری کوتاه بر سرنوشت شعر معاصر تاجیک …

Read More »

شرح منتخب لطایف عبید زاکانی

Шарҳи мунтахаби латоифи Убайди Зоконӣ

پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، وابسته به بنیاد سعدی، بیست و سومین کتاب خود را پس از بازگشایی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد. شرح منتخب لطایف عبید زاکانی برای شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان، ششمین کتاب از مجموعۀ شرح آثار ادبی است که پژوهشگاه …

Read More »

انتشار شعرستان در تاجیکستان

Интишори «Шеъристон» дар Тоҷикистон

مجموعۀ شعرستان شامل برگزیده‌ای از شعر امروز ایران، به انتخاب یک گروه مجازی ادبی با همین نام است. حسن قریبی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی، در مقدمۀ این کتاب، با اشاره به تأثیر فضای مجازی و امکانات شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: از مهم‌ترین شاخص‌های این تحوّلات و تغییرات شکسته شدن …

Read More »

انتشار هزارواژۀ پزشکی همزمان با روز پزشک در تاجیکستان

Интишори «Ҳазорвожаи пизишкӣ» ҳамзамон бо Рӯзи пизишк дар Тоҷикистон

دو ملت ایران و تاجیکستان به یک زبان سخن می‌گویند و این سرمایۀ بزرگی است که می‌تواند راه را برای همکاری‌های فرهنگی و علمی و اقتصادی بین دو دولت و ملت هموار کند. بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده در حوزه‌های جامعه‌شناسی زبان و اصطلاح‌شناسی اجتماعی، بین توسعۀ علمی و توسعۀ اصطلاح‌شناختی …

Read More »

جلد یکم «آثار ایران‌شناسی» در تاجیکستان منتشر شد

Ҷилди якуми «Осори эроншиносӣ» дар Тоҷикистон мунташир шуд

ایران‌شناسی یک زمینة گستردة میان‌رشته‌ای است، که به مفهوم عمومی، آن شامل مطالعات‌ زبان، تاریخ، ادیان و فرهنگ اقوام ایرانی‌تبار است و طبعاً، از لحاظ جغرافیایی به مرز و بوم ایران امروز محدود نمی‌شود، بلکه دربرگیرندة تمام مناطقی‌ست، که میراث ایران کهن تاریخی را دارند. رواج ایران‌شناسی (Iranology) ، صرف …

Read More »

«شرح دیباچه شاهنامه و داستان رستم و سهراب» منتشر شد

Шарҳи дебочаи «Шоҳнома» ва достони «Рустам ва Сӯҳроб» мунташир шуд

شاهنامۀ فردوسی بزرگ‌ترین حماسۀ ملی، معتبرترین نامه تاریخ، مهم‌ترین سند هویت مردم ایرانی‌تبار، منجمله تاجیکان و از مشهور‌ترین نمونه‌های حماسه در سطح جهان است که تاریخ ایران باستان را از آغاز تا به آغاز دوران اسلامی، در پیرایۀ اسطوره و وقایع تاریخی بازگفته است. پنجمین مجموعة شرح آثار ادبی با …

Read More »

گلستان سعدی (متن کامل و شرح آن) منتشر شد

«Гулистон»-и Саъдӣ (матни комил ва шарҳи он) мунташир шуд

گلستان سعدی شیرازی از بهترین نمونه‌های نثر فارسی است که کمال معنی را با هنر، به جلوه آورده و در طی قرن‌ها در شمول برجسته‌ترین و خواندنی‌ترین اندرزنامۀ بشر، باقی است. پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی به مناسبت روز سعدی، متن کامل کتاب گلستان سعدی را که همراه با شرح آن …

Read More »

«لیلی و مجنون» نظامی منتشر شد

«Лайлӣ ва Маҷнун»-и Низомӣ мунташир шуд

داستان منظوم «لیلی و مجنون» یکی از مثنوی‌های «خمسه» یا «پنج گنج» حکیم نظامی گنجوی‌ است که شاعران زیادی در گسترة زبان فارسی و در طول قرن‌ها به پیروی و الهام از آن، به نظم این داستان کهن همت نموده‌اند و برخی از آنها نیز داستان نظامی را با افزودنی‌هایی …

Read More »

شرح بیست غزل ‌حافظ منتشر شد

Шарҳи бист ғазали Ҳофиз мунташир шуд

چهارمین مجموعة شرح آثار ادبی با عنوان «شرح بیست غزل ‌خواجه ‌حافظ شیرازی» برای شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان توسط پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی منتشر شد. نشر این کتاب اخیراً در ادامه‌ همکاری این پژوهشگاه با مرکزهای علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان انجام گردید. مجموعة مذکور مرکّب از درآمد سخن، …

Read More »

کتاب «چنین گفت خواجه ابوالفضل دبیر…» منتشر شد

Китоби «Чунин гуфт Хоҷа Абулфазли дабир…» мунташир шуд

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی از آثار مهم تاریخی و ادبی قرن پنجم هجری است که پنج فصل بازماندۀ آن حوادث ده سال از دوران سلطنت مسعود غزنوی را شامل می‌شود. بی‌تردید، ابوالفضل بیهقی از مورخانی است که در جای جای نوشته‌های خود حضور دارد. علی‌رغم این حضور «در سایه»، …

Read More »