نشر پژوهشگاه

کتاب میر سیّد علی همدانی: پژوهشی در احوال و آثار منتشر شد

Китоби «Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: пажӯҳише дар аҳволу осор» мунташир шуд

کتاب میر سیّد علی همدانی: پژوهشی در احوال و آثار، به قلم حاتم عصازاده، محقق تاجیک، توسط پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی منتشر شد. امیر سیّد علی بن شهاب، معروف به میر سیّد علی همدانی، عارف و عالم و شاعر ایرانی قرن هشتم و از مبلغان عمدۀ اسلام در کشمیر …

Read More »